Úřední deska

 

 

OBECNÍ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

Řád místního hřbitova 

Jednací řád zastupitelstva obce Líšná

Strategický plán rozvoje obce Líšná

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - starosta

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - místostarosta

 

Mapový portál Líšné

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o kácení dřevin  

Územní plán obce Líšná - 2017 - mapa

ÚP obce Líšná 2017 - kompletní dokumentace

2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2019 - vyvěšeno 31.12.2018

Veřejná vyhláška o Aktualizaci č. 4-ZÚR Plzeňského kraje - vyvěšeno 9.1.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva leden 2019- vyvěšeno 19.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2019 - vyvěšeno 4.2.2019

Termíny informativních schůzí se zastupitelstvem - vyvěšeno 20.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva únor 2019 - vyvěšeno 22.2.2019

Záměr na prodej movitých věcí - vyvěšeno 22.2.2019

Rozpočtové opatření č. 11/2018 - vyvěšeno 22.2.2019

Pozvánka na mimořádnou schůzku - informace o rekonstrukci hostince 6.3.2019 - vyvěšeno 27.2.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2019 - vyvěšeno 1.3.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí - vyvěšeno 20.3.2019

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - vyvěšeno 20.3.2019

AOPK vydání opatření obecné povahy - vyvěšeno 20.3.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva březen 2019 - vyvěšeno 21.3.2019

Uzavírka silnice na Žebrák - Opyš - vyvěšeno 25.3.2019

Počet volebních okrsků pro volby do EP-2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Žádost o poskytnutí informací 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Vyjádření k žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Odmítnutí žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva duben 2019 - vyvěšeno 1.4.2019

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.4.2019

Předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva duben 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 26.4.2019

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2018 - vyvěšeno 30.4.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2019 - vyvěšeno 3.5.2019

Výzva vlastníkům lesa - vyvěšeno 15.5.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 17.5.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva květen 2019 - vyvěšeno 22.5.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - vyvěšeno 28.5.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí 24.6.2019 - vyvěšeno 29.5.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2019 - vyvěšeno 31.5.2019

Vyhláška na zasedání zástupců Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno 10.6.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva červen 2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2018 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 - vyvěšeno 19. 6.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2019 - vyvěšeno 1.7.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Rozpočtové opatření Mikroregionu Zbirožsko č. 1/2019 - vyvěšeno 3.7.2019

Účetní závěrka Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva červenec 2019 - vyvěšeno 17.7.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2019 - vyvěšeno 30.7.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Žádost o poskytnutí informace 2/2019- vyvěšeno 28.8.2019

Vyjádření k ZOPI 2/2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva srpen 2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2019 - vyvěšeno 2.9.2019

Veřejná vyhláška AOPK - vyvěšeno 4.9.2019

Veřejná vyhláška MZe - vyvěšeno 4.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva září 2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - říjen 2019 - vyvěšeno 30.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva říjen 2019 - vyvěšeno 16.10.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019 - vyvěšeno 19.10.2019

Záměr na odprodej části pozemku p.č.843/1 - vyvěšeno 29.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - listopad 2019 - vyvěšeno 4.11.2019

Vyhláška MZ zasedání zástupců 25.11.2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh rozpočtu MZ na rok 2020 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2021-2022 - vyvěšeno 6.11.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva listopad 2019 - vyvěšeno 20.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 - vyvěšeno 20.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2023 - vyvěšeno 20.11.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 - vyvěšeno 20.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2019 - vyvěšeno 2.12.2019

Rozpočtové opatření č.11/2019 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočet obce pro rok 2020 - vyvěšeno 18.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2023 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočtové opatření MZ č. 2/2019 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočet MZ na rok 2020 - vyvěšeno 18.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2021-2022 - vyvěšeno 18.12.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva prosinec 2019 - vyvěšeno 21.12.2019

Přechodná úprava provozu na PK - vyvěšeno 21.12.2019

2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2020 - vyvěšeno 6.1.2020

Přechodná úprava provozu na PK - vyvěšeno 15.1.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2020 - vyvěšeno 22.1.2020

AOPK-opatření obecné povahy - vyvěšeno 5.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2020 - vyvěšeno 5.2.2020

Dražební vyhláška nemovitých věcí - vyvěšeno 19.2.2020

Rozpočtové opatření č.12/2019 - vyvěšeno 26.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2020 - vyvěšeno1.3.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2020 - vyvěšeno 4.3.2020

Informace k vyhlášení nouzového stavu - vyvěšeno 13.3.2020

Usnesení vlády k zavedení mimořádných opatření - vyvěšeno 13.3.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - vyvěšeno 14.3.2020

Veřejná vyhláška o zařazení komunikací - vyvěšeno 16.3.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2020 - vyvěšeno 25.3.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 - vyvěšeno 25.3.2020

Informace o zrušení dubnového zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 25.3.2020

Opatření k zápisu dětí do ZŠ Zbiroh - vyvěšeno 26.3.2020

Opatření obecné povahy MZe - kůrovec - vyvěšeno 8.4.2020

Opatření obecné povahy AOPK - vjezd do NPR - vyvěšeno 8.4.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva-duben 2020 - vyvěšeno 20.4.2020

Porovnání položek výpočtu vodného a stočného za rok 2019 - vyvěšeno 29.4.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 - vyvěšeno 29.4.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2020 - vyvěšeno 6.5.2020

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku - vyvěšeno 6.5.2020

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2019 - vyvěšeno 13.5.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 - vyvěšeno 13.5.2020

Rozpočtové opatření MZ 1/2020 - vyvěšeno 27. 5. 2020

Návrh ZÚ MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27. 5. 2020

Účetní závěrka MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Výkaz FIN MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2020 - vyvěšeno 29.5.2020

Nařízení města Rokycany č. 3/2020 - vyvěšeno 10.6.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2020 - vyvěšeno 24.6.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 - vyvěšeno 24.6.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2020 - vyvěšeno 29.6.2020

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 8.7.2020

Oznámení o zveřejnění ZÚ DSO MZ za rok 2019 - vyvěšeno 8.7.2020

ZÚ Mikroregionu Zbirožsko za rok 2019 - vyvěšeno 8.7.2020

Rozpočtové opatření MZ č. 1/2020 - vyvěšeno 8.7.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2020 - vyvěšeno 15.7.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 - vyvěšeno 15.7.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2020-2 - vyvěšeno 20.7.2020

Změna opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 - vyvěšeno 29.7.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva konané dne 29.7.2020 - vyvěšeno 5.8.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2020 - vyvěšeno 10.8.2020

Informace o počtu volebních okrsků - vyvěšeno 18.8.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2020 - vyvěšeno 26.8.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva září 2020 - vyvěšeno 31.8.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020 - vyvěšeno 9.9.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 - vyvěšeno 9.9.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2020 - vyvěšeno 16.9.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - říjen 2020 - vyvěšeno 5.10.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - říjen 2020 - vyvěšeno 21.10.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vyvěšeno 21.10.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 - vyvěšeno 21.10.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2020 - vyvěšeno 2.11.2020

Pozvánka na zasedání MZ - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh rozpočtu MZ na rok 2021 - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočt MZ na rok 2022-2023 - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021-2024 - vyvěšeno 23.11.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 - vyvěšeno 23.11.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - listopad 2020 - vyvěšeno 25.11.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2020 - vyvěšeno 30.11.2020

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.