Úřední deska

 

 

OBECNÍ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

Řád místního hřbitova 

Jednací řád zastupitelstva obce Líšná

Strategický plán rozvoje obce Líšná

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - starosta

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - místostarosta

 

Mapový portál Líšné

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o kácení dřevin  

Územní plán obce Líšná - 2017 - mapa

ÚP obce Líšná 2017 - kompletní dokumentace

 

2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.1.2018

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu územní studie

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.2.2018

Rozpočtové opatření č.10/2017

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 21.3.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - duben 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.4.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.1/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.2/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - květen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 9.5.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Vyhláška - zasedání MRG Zbirožsko 21.6.2018

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2017

Rozpočtové opatření č.4/2018

Petice - potřebný počet podpisů kandidátům

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 20.6.2018

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.7.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.8.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Veřejná vyhláška o veř. projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského

kraje na udržitelný rozvoj území

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.9. 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva - 31.10.2018 - vyvěšeno 22.10.2018

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání 2018 - vyvěšeno 7.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání - listopad 2018 - vyvěšeno 4.11.2018

Návrh rozpočtu MZ na rok 2019 - vyvěšeno 14.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2019 - vyvěšeno 14.11.2019

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 14.11.2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 - vyvěšeno 21.11.2018

Návrh střednědobého výhledu  rozpočtu na rok 2019-2022 - vyvěšeno 21.11.2018

Rozpočtové opatření č.9/2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Výzva vlastníkům lesa o nutnosti provádět zásahy proti kůrovci - vyvěšeno 28.11.2018

Vyhláška č.101/1996Sb.- hlediska pro určování základního, zvýšeného a kalamitního stavu hmyzích škůdců - vyvěšeno 28.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva-prosinec 2018 - vyvěšeno 3.12.2018

Rozpočet MZ na rok 2019 - vyvěšeno 7.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2020-2021 - vyvěšeno 7.12.2019

AOPK-návrh opatření obecné povahy č.1 - vyvěšeno 12.12.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 12. prosince 2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019 - vyvěšeno 19.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022 - vyvěšeno 19.12.2018

2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2019 - vyvěšeno 31.12.2018

Veřejná vyhláška o Aktualizaci č. 4-ZÚR Plzeňského kraje - vyvěšeno 9.1.2019

Zápis ze zasedání 9.1.2019- vyvěšeno 19.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 4.2.2019

Termíny informativních schůzí se zastupitelstvem - vyvěšeno 20.2.2019

Zápis ze zasedání 13.2.2019 - vyvěšeno 22.2.2019

Záměr na prodej movitých věcí - vyvěšeno 22.2.2019

Rozpočtové opatření č. 11/2018 - vyvěšeno 22.2.2019

Pozvánka na mimořádnou schůzku - informace o rekonstrukci hostince 6.3.2019 - vyvěšeno 27.2.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2019 - vyvěšeno 1.3.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí - vyvěšeno 20.3.2019

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - vyvěšeno 20.3.2019

AOPK vydání opatření obecné povahy - vyvěšeno 20.3.2019

Zápis ze zasedání 13.3.2019 - vyvěšeno 21.3.2019

Uzavírka silnice na Žebrák - Opyš - vyvěšeno 25.3.2019

Počet volebních okrsků pro volby do EP-2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Žádost o poskytnutí informací 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Vyjádření k žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Odmítnutí žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Pozvánka na veřejné zasedání duben 2019 - vyvěšeno 1.4.2019

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.4.2019

Předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Zápis ze zasedání duben 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 26.4.2019

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2018 - vyvěšeno 30.4.2019

Pozvánka na veřejné zasedání květen 2019 - vyvěšeno 3.5.2019

Výzva vlastníkům lesa - vyvěšeno 15.5.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 17.5.2019

Zápis ze zasedání květen 2019 - vyvěšeno 22.5.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - vyvěšeno 28.5.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí 24.6.2019 - vyvěšeno 29.5.2019

Pozvánka na veřejné zasedání červen 2019 - vyvěšeno 31.5.2019

Vyhláška na zasedání zástupců Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno 10.6.2019

Zápis ze zasedání červen 2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2018 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 - vyvěšeno 19. 6.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2019 - vyvěšeno 1.7.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Rozpočtové opatření Mikroregionu Zbirožsko č. 1/2019 - vyvěšeno 3.7.2019

Účetní závěrka Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Zápis ze zasedání červenec 2019 - vyvěšeno 17.7.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2019 - vyvěšeno 30.7.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Žádost o poskytnutí informace 2/2019- vyvěšeno 28.8.2019

Vyjádření k ZOPI 2/2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva srpen 2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2019 - vyvěšeno 2.9.2019

Veřejná vyhláška AOPK - vyvěšeno 4.9.2019

Veřejná vyhláška MZe - vyvěšeno 4.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva září 2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - říjen 2019 - vyvěšeno 30.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva říjen 2019 - vyvěšeno 16.10.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019 - vyvěšeno 19.10.2019

Záměr na odprodej části pozemku p.č.843/1 - vyvěšeno 29.10.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2019 - vyvěšeno 4.11.2019

Vyhláška MZ zasedání zástupců 25.11.2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh rozpočtu MZ na rok 2020 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2021-2022 - vyvěšeno 6.11.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva listopad 2019 - vyvěšeno 20.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 - vyvěšeno 20.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2023 - vyvěšeno 20.11.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 - vyvěšeno 20.11.2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.