Úřední deska

 

 

OBECNÍ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - vyvěšeno 24.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - vyvěšeno 24.11.2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - starosta

 

Mapový portál Líšné

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o kácení dřevin  

Územní plán obce Líšná - 2017 - mapa

ÚP obce Líšná 2017 - kompletní dokumentace

...

2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2023 - vyvěšeno: 2.1.2023     datum sejmutí: 12.1.2023

Rozpočtové opatření č.11_2022 - vyvěšeno: 3.1.2023     datum sejmutí: 3.2.2023

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 - vyvěšeno: 4.1.2023     datum sejmutí: 29.1.2023

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č_1 Územního plánu obce Líšná - vyvěšeno: 6.1.2023     datum sejmutí: 18.2.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Základní členění území - výkres - vyvěšeno: 6.1.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Hlavní výkres - vyvěšeno: 6.1.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Koordinační výkres - vyvěšeno: 6.1.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Text - Výrok - vyvěšeno: 6.1.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Text - Odůvodnění - vyvěšeno: 6.1.2023

               Veřejná vyhláška - Změna č_1 - Text - Srovnávací text - vyvěšeno: 6.1.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2023 - vyvěšeno: 18.1.2023     datum sejmutí: 15.2.2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2023 - vyvěšeno: 6.2.2023     datum sejmutí: 16.2.2023

Zápis dětí k povinné školní docházce - 2023 - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 16.4.2023

               Zápis děti k povinné školní docházce - 2023 - oznámení - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 16.4.2023

               Zápis dětí k povinné školní docházce - 2023 - oznámení - příloha - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 16.4.2023

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

               Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - obec Líšná - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2023 - vyvěšeno: 15.2.2023     datum sejmutí: 22.3.2023

Rozpočtové opatření č.1_2023 - vyvěšeno: 3.1.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2023 - vyvěšeno: 6.3.2023     datum sejmutí: 16.3.2023

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Líšná - Letná - vyvěšeno: 9.3.2023     datum sejmutí: 26.3.2023

Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno: 9.3.2023     datum sejmutí: 22.3.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2023 - vyvěšeno: 22.3.2023     datum sejmutí: 19.4.2023

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - pasport dopravního značení Líšná - vyvěšeno: 29.3.2023            datum sejmutí: 17.4.2023

Výzva k odstranění autovraku - vyvěšeno: 30.3.2023     datum sejmutí: 7.6.2023

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno: 3.4.2023     datum sejmutí: 20.4.2023

Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č.3 ZÚR PK - vyvěšeno: 6.4.2023     datum sejmutí: 24.4.2023

               Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č.3 ZÚR PK - vyvěšeno: 6.4.2023     datum sejmutí: 24.4.2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - duben 2023 - vyvěšeno: 3.4.2023     datum sejmutí: 13.4.2023

Rozpočtové opatření č.2_2023 - vyvěšeno: 3.4.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2023 - vyvěšeno: 19.4.2023     datum sejmutí: 17.5.2023

Rozpočtové opatření č.3_2023 - vyvěšeno: 30.4.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - květen 2023 - vyvěšeno: 2.5.2023     datum sejmutí: 11.5.2023

Nařízení města Rokycany č.1/2023 a č.2/2023 - žádost o zveřejnění - vyvěšeno: 2.5.2023     datum sejmutí: 18.5.2023

               Nařízení města Rokycany č.1/2023 - vyvěšeno: 2.5.2023 

               Nařízení města Rokycany č.2/2023 - vyvěšeno: 2.5.2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 - vyvěšeno: 4.5.2023     datum sejmutí: 

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2022 - vyvěšeno: 10.5.2023     datum sejmutí: 15.6.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva - květen 2023 - vyvěšeno: 17.5.2023     datum sejmutí: 15.6.2023

Záměr obce na pronájem pozemků č.1/2023 - vyvěšeno: 29.5.2023     datum sejmutí: 15.6.2023

Rozpočtové opatření č.4_2023 - vyvěšeno: 1.6.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2023 - vyvěšeno: 2.6.2023     datum sejmutí: 15.6.2023

Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno: 07.6.2023     datum sejmutí: 28.6.2023

Návrh závěrečného účtu DSO - Mikroregion Zbirožsko za rok 2022 - vyvěšeno: 07.6.2023     datum sejmutí: 26.7.2023

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO - Mikroregion Zbirožsko za rok 2022 - vyvěšeno: 07.6.2023     datum sejmutí: 26.7.2023

Účetní výkazy DSO - Mikroregion Zbirožsko za rok 2022 - vyvěšeno: 07.6.2023     datum sejmutí: 26.7.2023

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno: 14.6.2023     datum sejmutí: 

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2022 - vyvěšeno: 15.6.2023     datum sejmutí: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšná za rok 2022 - vyvěšeno: 15.6.2023     datum sejmutí: 

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2022 - přehled účtů - vyvěšeno: 15.6.2023     datum sejmutí: 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Líšná za rok 2022 - vyvěšeno: 15.6.2023     datum sejmutí: 

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2023 - vyvěšeno: 21.6.2023     datum sejmutí: 17.7.2023

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2022 - vyvěšeno: 23.6.2023     datum sejmutí:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2023 - vyvěšeno: 3.7.2023     datum sejmutí: 

Rozpočtové opatření č.5_2023 - vyvěšeno: 3.7.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2023 - vyvěšeno: 17.7.2023     datum sejmutí: 14.8.2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  -  vyvěšeno: 17.7.2023     datum sejmutí: 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2023 - vyvěšeno: 31.7.2023     datum sejmutí: 10.8.2023

Rozpočtové opatření č.6_2023 - vyvěšeno: 1.8.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Veřejná vyhláška: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu "Aktualizace č.5 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje" vyvěšeno: 11.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - "Aktualizace č.5 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - průvodní dopis - vyvěšeno: 11.8.2023

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu u hostince Na návsi 19.8.2023 - vyvěšeno: 11.8.2023     datum sejmutí: 30.8.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2023 - vyvěšeno: 14.8.2023     datum sejmutí: 20.9.2023

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č_1 Územního plánu obce Líšná - 2. projednání - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - odůvodnění - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výrok - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - srovnávací text - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez A_B_C koordinační - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez D koordinační - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí:

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez A_B_C základní - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí:  

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez A_B_C hlavní - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez A_B_C infrastruktura veřejná - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez D infrastruktura veřejná - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí: 

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - výřez A_B_C výkres VPS - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí:  

               Veřejná vyhláška - 2.projednání - širší vztahy - vyvěšeno: 23.8.2023     datum sejmutí:

Rozpočtové opatření č.7_2023 - vyvěšeno: 1.9.2023     datum sejmutí: 3.1.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2023 - vyvěšeno: 4.9.2023     datum sejmutí: 14.9.2023

Veřejná vyhláška: "O vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje" vyvěšeno: 18.9.2023     datum sejmutí:

               Veřejná vyhláška - "Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - průvodní dopis - vyvěšeno: 18.9.2023 

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2023 - vyvěšeno: 20.9.2023     datum sejmutí:

Veřejná vyhláška: "Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného" vyvěšeno: 26.9.2023     datum sejmutí:

               Veřejná vyhláška - "Řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného - průvodní dopis - vyvěšeno: 26.9.2023 

2022

Pozvánka na zasedání zastuptelstva - leden 2022 - vyvěšeno 3.1.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2022 - vyvěšeno 19.1.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2022 - vyvěšeno 31.1.2022

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2021 - vyvěšeno 12.2.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2022 - vyvěšeno 23.2.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2022 - vyvěšeno 28.2.2022

Opatření obecné povahy - uzavírka silnice Líšná -Kublov - vyvěšeno 18.3.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2022 - vyvěšeno 21.03.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - duben 2022 - vyvěšeno 4.4.2022

Záměr obce ke zřízení věcného břemene č. 1/2022 - vyvěšeno 25.4.2022

Kalkulace cen vodnho a stočného za rok 2021 - vyvěšeno 27.4.2022

Úprava provozu na pozemní komunikaci - přípojka k p.č. 541/10 - vyvěšeno 27.4.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2022 - vyvěšeno 2.5.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 - vyvěšeno 2.5.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 - vyvěšeno 2.5.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - květen 2022 - vyvěšeno 2.5.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 - vyvěšeno 12.5.2022

Záměr obce na prodej pozemku č. 2/2022 - vyvěšeno 12.5.2022

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2022 - vyvěšeno 18.5.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - květen 2022 - vyvěšeno 25.5.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2022 - vyvěšeno 30.5.2022

Pozvánka na zasedání zástupců MZ - červen 2022 - vyvěšeno 8.6.2022

Návrh ZÚ mikroregion Zbirožsko 2021 - vyvěšeno 8.6.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2021 - vyvěšeno 8.6.2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2021 - vyvěšeno 8.6.2022

Účetní závěrka MZ za rok 2021 - vyvěšeno 8.6.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 - vyvěšeno 8.6.2022

Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšná za rok 2021 - vyvěšeno 15.6.2022

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2021 - vyvěšeno 15.6.2022

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2021 - přehled účtů - vyvěšeno 15.6.2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Líšná za rok 2021 - vyvěšeno 15.6.2022

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021 - vyvěšeno 15.6.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2022 - vyvěšeno 15.6.2022

Registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí - září 2022 - vyvěšeno 22.6.2022

Potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí - vyvěšeno 22.6.2022

Počty volebních obvodů pro volby do zastupitelstva obce Líšná - 2022 - vyvěšeno 1.7.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2022 - vyvěšeno 4.7.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2022 - vyvěšeno 27.7.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 - vyvěšeno 27.7.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyvěšeno 27.7.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno 27.7.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2022 - vyvěšeno 1.8.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 - vyvěšeno 10.8.2022

Veřejnoprávní smlouva o zapezpečení zápisu do RUIAN - vyvěšeno 24.8.2022

OOP - přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - p.p.č 541/10 - vyvěšeno 24.8.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2022 - vyvěšeno 31.8.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2022 - vyvěšeno 5.9.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2022 - vyvěšeno 28.9.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 - vyvěšeno 28.9.2022

Zápis o výsledku komunálních voleb v obci Líšná - vyvěšeno 28.9.2022

Záměr obce na pronájem pozemků - č.3/2022 - vyvěšeno 3.10.2022

Pozvánka na ustavující zasedání 19.10.2022 - vyvěšeno 8.10.2022

Zápis z ustavujícího zasedání - říjen 2022 - vyvěšeno 26.10.2022

Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR PK - vyvěšeno 26.10.2022

Pozvánka na zasedání - listopad 2022 - vyvěšeno 31.10.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) - vyvěšeno 9.11.2022

Rozpočtové opatření č.8 2022 - vyvěšeno 14.11.2022

Rozpočtové opatření č.9 2022 - vyvěšeno 14.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 - vyvěšeno 14.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 - vyvěšeno 14.11.2022

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.11.2022 - vyvěšeno 16.11.2022

Pozvánka na zasedání Mikroregionu "Zbirožsko" - vyvěšeno 26.11.2022

Mikroregion "Zbirožsko" - návrh rozpočtu na rok 2023 - vyvěšeno 26.11.2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Mikroregionu "Zbirožsko" - vyvěšeno 26.11.2022

Počet volebních obvodů a jejich umístění pro volbu prezidenta v roce 2023 - vyvěšeno 28.11.2022

Rozpočtové opatření č.10 2022 - vyvěšeno 30.11.2022

Pozvánka na zasedání - prosinec 2022 - vyvěšeno 05.12.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  - vyvěšeno: 13.12.2022     datum sejmutí: 17.7.2023

Mikroregion Zbirožsko - schválený rozpočet na rok 2023 - vyvěšeno: 14.12.2022     datum sejmutí: 31.12.2023

Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Líšná - Týček - vyvěšeno 15.12.2022

Záměr obce na prodej pozemků - č.4/2022 - vyvěšeno 21.12.2022

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.12.2022 - vyvěšeno 21.12.2022

Schválený rozpočet Obce Líšná na rok 2023 - vyvěšeno: 21.12.2022     datum sejmutí: 31.12.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Líšná na roky 2023 - 2026 - vyvěšeno: 21.12.2022     datum sejmutí: 31.12.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta v obci Líšná - vyvěšeno 28.12.2022

Zřízení a umístění volebních stanovišť - DRIVE-in v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 - vyvěšeno 28.12.2022

             Drive-in stanoviště pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 - vyvěšeno 28.12.2022

2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2021 - vyvěšeno 4.1.2021

Rozpočtové optření MZ č. 2/2020 - vyvěšeno 7.1.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2021 - vyvěšeno 18.1.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2021 - vyvěšeno 1.2.2021

Záměr obce č. 1/2021 na prodej pozemku - vyvěšeno 5.2.2021

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - vyvěšeno 17.2.2021

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2020 - vyvěšeno 17.2.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2021 - vyvěšeno 1.3.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2021 - vyvěšeno 3.3.2021

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 11.3.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 - vyvěšeno 11.3.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2021 - vyvěšeno 17.3.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 - vyvěšeno 17.3.2021

AOPK-zahájení řízení v projektu sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů - 31.3.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - duben 2021 - vyvěšeno 6.4.2021

Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2020 - vyvěšeno 15.4.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2021 - vyvěšeno 21.4.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - květen 2021 - vyvěšeno 3.5.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 - vyvěšeno 12.5.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2020 - vyvěšeno 19.5.2021

Návrh závěrečnho účtu MZ za rok 2020 - vyvěšeno 19.5.2021

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MZ - vyvěšeno 19.5.2021

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v KÚ - vyvěšeno 19.5.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - květen 2021 - vyvěšeno 19. 5. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2021 - vyvěšeno 31.5.2021

Účetní závěrka MZ za rok 2020 - vyvěšeno 2.6.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2020 - vyvěšeno 2.6.2021

Žádost o informace a sdělení o odložení žádosti - vyvěšeno 10.6.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 - vyvěšeno 16.6.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2021 - vyvěšeno 16.6.2021

Výběrové řízení provozovatele hostince v Líšné - vyvěšeno 16.6.2021

Oznámení o zveřejnění ZÚ MZ Zbirožsko za rok 2020 - vyvěšeno 30.6.2021

Rozpočtové opatření MZ č. 1/2021 - vyvěšeno 30.6.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2021 - vyvěšeno 2.7.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2021 - vyvěšeno 28.7.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 - vyvěšeno 28.7.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2021 - 2.8.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2021 - 26.8.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2021 - vyvěšeno 30.8.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Opatření obecné povahy MZE - 1/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - říjen 20021 - vyvěšeno 4.10.2021

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK - vyvěšeno 6.10.2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - vyvěšeno 20.10.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 - vyvěšeno 27.10.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - říjen 2021 - vyvěšeno 27.10.2021

Pozvánka na zasedání zástupců MZ - vyvěšeno 27.10.2021

Návrh rozpočtu MZ na rok 2022 - vyvěšeno 27.10.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2023-2027 - vyvěšeno 27.10.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2021 - vyvěšeno 1.11.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - listopad 2021 - vyvěšeno 17.11.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - vyvěšeno 17.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2025 - vyvěšeno 17.11.2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021 - vyvěšeno 17.11.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2021 - vyvěšeno 29.11.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů MZ-2021 - vyvěšeno 8.12.2021

Schválený rozpočet MZ na rok 2022 - vyvěšeno 8.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2023-2027 - vyvěšeno 8.12.2021

Rozpočtové opatření MZ č. 2/2021 - vyvěšeno 8.12.2021

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyvěšeno 8.12.2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021 - vyvěšeno 22.12.2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021 - vyvěšeno 22.12.2021

Rozpočet obce pro rok 2022 - vyvěšeno 22.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022-2025 - vyvěšeno 22.12.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - prosinec 2021 - vyvěšeno 29.12.2021

Rozpočtové opatření č. 13/2021 - vyvěšeno 19.1.2022

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.