Úřední deska

 

 

OBECNÍ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

Řád místního hřbitova

Jednací řád zastupitelstva obce Líšná

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - starosta

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - místostarosta

 

Mapový portál Líšné

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o kácení dřevin  

 

2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.1.2018

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu územní studie

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.2.2018

Rozpočtové opatření č.10/2017

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 21.3.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - duben 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.4.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.1/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.2/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - květen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 9.5.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Vyhláška - zasedání MRG Zbirožsko 21.6.2018

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2017

Rozpočtové opatření č.4/2018

Petice - potřebný počet podpisů kandidátům

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 20.6.2018

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.7.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.8.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Veřejná vyhláška o veř. projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského

kraje na udržitelný rozvoj území

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.9. 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva - 31.10.2018 - vyvěšeno 22.10.2018

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání 2018 - vyvěšeno 7.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání - listopad 2018 - vyvěšeno 4.11.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 14.11.2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 - vyvěšeno 21.11.2018

Rozpočtový výhled na rok 2019-2022 - vyvěšeno 21.11.2018

Rozpočtové opatření č.9/2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Výzva vlestníkům lesa o nutnosti provádět zásahy proti kůrovci - vyvěšeno 28.11.2018

Vyhláška č.101/1996Sb.- hlediska pro určování základního, zvýšeného a kalamitního stavu hmyzích škůdců - vyvěšeno 28.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva-prosinec 2018 - vyvěšeno 3.12.2018

AOPK-návrh opatření obecné povahy č.1 - vyvěšeno 12.12.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 12. prosince 2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019 - vyvěšeno 19.12.2018

2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2019 - vyvěšeno 31.12.2018

Veřejná vyhláška o Aktualizaci č. 4-ZÚR Plzeňského kraje - vyvěšeno 9.1.2019

Zápis ze zasedání 9.1.2019- vyvěšeno 19.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 4.2.2019

Termíny informativních schůzí se zastupitelstvem - vyvěšeno 20.2.2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.