Úřední deska - archiv

 

2016

Placení poplatků v roce 2016

Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2016


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 13.1.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.2.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 16.3.2016

Výzva k podání nabídky - projekční práce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - duben 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 13.4.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - květen 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.5.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.6.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 20.7.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.8.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2016 

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.9.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - říjen 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.10.2016

Oznámení o projednání ÚP

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - listopad 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 9.11.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - prosinec 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.12.2016

2017

Zrušení poplatků za odpady a psy

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.1.2017

Rozpočet obce na rok 2017

Termíny informačních schůzek se zastupitelstvem

Opatření obecné povahy - Bobr evropský

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2017

 Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.2.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 15.3.2017

Rozpočtové opatření č.1/2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - duben 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.4.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Vyúčtování vodné a stočné - 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - květen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.5.2017

Rozpočtové opatření č.3/2017

Vyhláška - zasedání mikroregionu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko

Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu mikroregionu

Rozvaha - mikroregion Zbirožsko

Webové stránky obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.6.2017

Rozpočtové opatření č.4/2017

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.7.2017

Rozpočtové opatření č.5/2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 9.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 13.9.2017

Rozpočtové opatření č.6/2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - říjen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.10.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Mikroregion Zbirožsko - hodnocení plnění rozpočtu

Pozvánka na zasedání zástupců Mikroregionu Zbirožsko

Představení nové hospicové péče

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - listopad 2017

Záměr obce - prodej pozemků Zbirožské a.s.

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Rozpočtový výhled 

Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.11.2017

Rozpočtové opatření č.7/2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - prosinec 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva - 13.12.2017

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č.9/2017

2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 10.1.2018

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu územní studie

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 14.2.2018

Rozpočtové opatření č.10/2017

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 21.3.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - duben 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.4.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.1/2018

MRG Zbirožsko - rozpočt. opatření č.2/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - květen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 9.5.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Vyhláška - zasedání MRG Zbirožsko 21.6.2018

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2017

Rozpočtové opatření č.4/2018

Petice - potřebný počet podpisů kandidátům

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 20.6.2018

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 11.7.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 8.8.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Veřejná vyhláška o veř. projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského

kraje na udržitelný rozvoj území

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.9. 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva - 31.10.2018 - vyvěšeno 22.10.2018

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání 2018 - vyvěšeno 7.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání - listopad 2018 - vyvěšeno 4.11.2018

Návrh rozpočtu MZ na rok 2019 - vyvěšeno 14.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2019 - vyvěšeno 14.11.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 14.11.2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 - vyvěšeno 21.11.2018

Návrh střednědobého výhledu  rozpočtu na rok 2019-2022 - vyvěšeno 21.11.2018

Rozpočtové opatření č.9/2018 - vyvěšeno 21.11.2018

Výzva vlastníkům lesa o nutnosti provádět zásahy proti kůrovci - vyvěšeno 28.11.2018

Vyhláška č.101/1996Sb.- hlediska pro určování základního, zvýšeného a kalamitního stavu hmyzích škůdců - vyvěšeno 28.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva-prosinec 2018 - vyvěšeno 3.12.2018

Rozpočet MZ na rok 2019 - vyvěšeno 7.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2020-2021 - vyvěšeno 7.12.2019

AOPK-návrh opatření obecné povahy č.1 - vyvěšeno 12.12.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 12. prosince 2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 - vyvěšeno 19.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019 - vyvěšeno 19.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022 - vyvěšeno 19.12.2018

2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - leden 2019 - vyvěšeno 31.12.2018

Veřejná vyhláška o Aktualizaci č. 4-ZÚR Plzeňského kraje - vyvěšeno 9.1.2019

Směrnice- pravidla pro vyřizování petic a stížností - vyvěšeno 19.1.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva leden 2019- vyvěšeno 19.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - únor 2019 - vyvěšeno 4.2.2019

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018 - vyvěšeno 14.2.2019

Termíny informativních schůzí se zastupitelstvem - vyvěšeno 20.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva únor 2019 - vyvěšeno 22.2.2019

Záměr na prodej movitých věcí - vyvěšeno 22.2.2019

Rozpočtové opatření č. 11/2018 - vyvěšeno 22.2.2019

Pozvánka na mimořádnou schůzku - informace o rekonstrukci hostince 6.3.2019 - vyvěšeno 27.2.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - březen 2019 - vyvěšeno 1.3.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí - vyvěšeno 20.3.2019

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - vyvěšeno 20.3.2019

AOPK vydání opatření obecné povahy - vyvěšeno 20.3.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva březen 2019 - vyvěšeno 21.3.2019

Uzavírka silnice na Žebrák - Opyš - vyvěšeno 25.3.2019

Počet volebních okrsků pro volby do EP-2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Žádost o poskytnutí informací 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Vyjádření k žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Odmítnutí žádosti o PI 1/2019 - vyvěšeno 27.3.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva duben 2019 - vyvěšeno 1.4.2019

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.4.2019

Předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva duben 2019 - vyvěšeno 24.4.2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 26.4.2019

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2018 - vyvěšeno 30.4.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2019 - vyvěšeno 3.5.2019

Výzva vlastníkům lesa - vyvěšeno 15.5.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 17.5.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva květen 2019 - vyvěšeno 22.5.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - vyvěšeno 28.5.2019

Elektronická dražba nemovitých věcí 24.6.2019 - vyvěšeno 29.5.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2019 - vyvěšeno 31.5.2019

Vyhláška na zasedání zástupců Mikroregionu Zbirožsko - vyvěšeno 10.6.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva červen 2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2018 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 - vyvěšeno 19. 6.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 - vyvěšeno 19. 6. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červenec 2019 - vyvěšeno 1.7.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Rozpočtové opatření Mikroregionu Zbirožsko č. 1/2019 - vyvěšeno 3.7.2019

Účetní závěrka Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2018 - vyvěšeno 3.7.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva červenec 2019 - vyvěšeno 17.7.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - srpen 2019 - vyvěšeno 30.7.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 - vyvěšeno 14.8.2019

Žádost o poskytnutí informace 2/2019- vyvěšeno 28.8.2019

Vyjádření k ZOPI 2/2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva srpen 2019 - vyvěšeno 28.8.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - září 2019 - vyvěšeno 2.9.2019

Veřejná vyhláška AOPK - vyvěšeno 4.9.2019

Veřejná vyhláška MZe - vyvěšeno 4.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva září 2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 - vyvěšeno 18.9.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - říjen 2019 - vyvěšeno 30.9.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva říjen 2019 - vyvěšeno 16.10.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019 - vyvěšeno 19.10.2019

Záměr na odprodej části pozemku p.č.843/1 - vyvěšeno 29.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - listopad 2019 - vyvěšeno 4.11.2019

Vyhláška MZ zasedání zástupců 25.11.2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh rozpočtu MZ na rok 2020 - vyvěšeno 6.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2021-2022 - vyvěšeno 6.11.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2019 - vyvěšeno 6.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva listopad 2019 - vyvěšeno 20.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 - vyvěšeno 20.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2023 - vyvěšeno 20.11.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 - vyvěšeno 20.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2019 - vyvěšeno 2.12.2019

Rozpočtové opatření č.11/2019 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočet obce pro rok 2020 - vyvěšeno 18.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2023 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočtové opatření MZ č. 2/2019 - vyvěšeno 18.12.2019

Rozpočet MZ na rok 2020 - vyvěšeno 18.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2021-2022 - vyvěšeno 18.12.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva prosinec 2019 - vyvěšeno 21.12.2019

Přechodná úprava provozu na PK - vyvěšeno 21.12.2019

2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2020 - vyvěšeno 6.1.2020

Přechodná úprava provozu na PK - vyvěšeno 15.1.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2020 - vyvěšeno 22.1.2020

AOPK-opatření obecné povahy - vyvěšeno 5.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2020 - vyvěšeno 5.2.2020

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019 - vyvěšeno 19.2.2020

Dražební vyhláška nemovitých věcí - vyvěšeno 19.2.2020

Rozpočtové opatření č.12/2019 - vyvěšeno 26.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2020 - vyvěšeno1.3.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2020 - vyvěšeno 4.3.2020

Informace k vyhlášení nouzového stavu - vyvěšeno 13.3.2020

Usnesení vlády k zavedení mimořádných opatření - vyvěšeno 13.3.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - vyvěšeno 14.3.2020

Veřejná vyhláška o zařazení komunikací - vyvěšeno 16.3.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2020 - vyvěšeno 25.3.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 - vyvěšeno 25.3.2020

Informace o zrušení dubnového zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 25.3.2020

Opatření k zápisu dětí do ZŠ Zbiroh - vyvěšeno 26.3.2020

Opatření obecné povahy MZe - kůrovec - vyvěšeno 8.4.2020

Opatření obecné povahy AOPK - vjezd do NPR - vyvěšeno 8.4.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva-duben 2020 - vyvěšeno 20.4.2020

Porovnání položek výpočtu vodného a stočného za rok 2019 - vyvěšeno 29.4.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 - vyvěšeno 29.4.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 - vyvěšeno 29.4.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2020 - vyvěšeno 6.5.2020

Záměr obce na pronájem nemovitého majetku - vyvěšeno 6.5.2020

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2019 - vyvěšeno 13.5.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 - vyvěšeno 13.5.2020

Rozpočtové opatření MZ 1/2020 - vyvěšeno 27. 5. 2020

Návrh ZÚ MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27. 5. 2020

Účetní závěrka MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Výkaz FIN MZ za rok 2019 - vyvěšeno 27.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - červen 2020 - vyvěšeno 29.5.2020

Nařízení města Rokycany č. 3/2020 - vyvěšeno 10.6.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2020 - vyvěšeno 24.6.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 - vyvěšeno 24.6.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020 - vyvěšeno 25.6.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2020 - vyvěšeno 29.6.2020

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 8.7.2020

Oznámení o zveřejnění ZÚ DSO MZ za rok 2019 - vyvěšeno 8.7.2020

ZÚ Mikroregionu Zbirožsko za rok 2019 - vyvěšeno 8.7.2020

Rozpočtové opatření MZ č. 1/2020 - vyvěšeno 8.7.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2020 - vyvěšeno 15.7.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2020-2 - vyvěšeno 20.7.2020

Změna opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 - vyvěšeno 29.7.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 - vyvěšeno 29.7.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva konané dne 29.7.2020 - vyvěšeno 5.8.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2020 - vyvěšeno 10.8.2020

Informace o počtu volebních okrsků - vyvěšeno 18.8.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2020 - vyvěšeno 26.8.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva září 2020 - vyvěšeno 31.8.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vyvěšeno 2.9.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2020 - vyvěšeno 16.9.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 - vyvěšeno 30.9.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - říjen 2020 - vyvěšeno 5.10.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - říjen 2020 - vyvěšeno 21.10.2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020 - vyvěšeno 21.10.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2020 - vyvěšeno 2.11.2020

Pozvánka na zasedání MZ - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh rozpočtu MZ na rok 2021 - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočt MZ na rok 2022-2023 - vyvěšeno 4.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021-2024 - vyvěšeno 23.11.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 - vyvěšeno 23.11.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva - listopad 2020 - vyvěšeno 25.11.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2020 - vyvěšeno 30.11.2020

Rozpočet MZ na rok 2021 - vyvěšeno 9.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2022-2023 - vyvěšeno 9.12.2020

Pozvánka na zasedání MZ-prosinec 2020 - vyvěšeno 9.12.2020

Rozpočtové opatření MZ č.2/2020 - vyvěšeno 9.12.2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020 - vyvěšeno 9.12.2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020 - vyvěšeno 16.12.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva prosinec 2020 - vyvěšeno 23.12.2020

Rozpočet obce na rok 2021 - vyvěšeno 23.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2024 - vyvěšeno 23.12.2020

2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2021 - vyvěšeno 4.1.2021

Rozpočtové optření MZ č. 2/2020 - vyvěšeno 7.1.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - leden 2021 - vyvěšeno 18.1.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2021 - vyvěšeno 1.2.2021

Záměr obce č. 1/2021 na prodej pozemku - vyvěšeno 5.2.2021

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - vyvěšeno 17.2.2021

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2020 - vyvěšeno 17.2.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - březen 2021 - vyvěšeno 1.3.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - únor 2021 - vyvěšeno 3.3.2021

Návrh závěrečného účtu obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 11.3.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 - vyvěšeno 11.3.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - březen 2021 - vyvěšeno 17.3.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 - vyvěšeno 17.3.2021

AOPK-zahájení řízení v projektu sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů - 31.3.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - duben 2021 - vyvěšeno 6.4.2021

Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2020 - vyvěšeno 15.4.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - duben 2021 - vyvěšeno 21.4.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Závěrečný účet obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Líšná za rok 2020 - vyvěšeno 21.4.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - květen 2021 - vyvěšeno 3.5.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 - vyvěšeno 12.5.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MZ za rok 2020 - vyvěšeno 19.5.2021

Návrh závěrečnho účtu MZ za rok 2020 - vyvěšeno 19.5.2021

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MZ - vyvěšeno 19.5.2021

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v KÚ - vyvěšeno 19.5.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - květen 2021 - vyvěšeno 19. 5. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2021 - vyvěšeno 31.5.2021

Účetní závěrka MZ za rok 2020 - vyvěšeno 2.6.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MZ za rok 2020 - vyvěšeno 2.6.2021

Žádost o informace a sdělení o odložení žádosti - vyvěšeno 10.6.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 - vyvěšeno 16.6.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červen 2021 - vyvěšeno 16.6.2021

Výběrové řízení provozovatele hostince v Líšné - vyvěšeno 16.6.2021

Oznámení o zveřejnění ZÚ MZ Zbirožsko za rok 2020 - vyvěšeno 30.6.2021

Rozpočtové opatření MZ č. 1/2021 - vyvěšeno 30.6.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2021 - vyvěšeno 2.7.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - červenec 2021 - vyvěšeno 28.7.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 - vyvěšeno 28.7.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2021 - 2.8.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - srpen 2021 - 26.8.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2021 - vyvěšeno 30.8.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Opatření obecné povahy MZE - 1/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 - vyvěšeno 15.9.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - říjen 20021 - vyvěšeno 4.10.2021

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK - vyvěšeno 6.10.2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - vyvěšeno 20.10.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 - vyvěšeno 27.10.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - říjen 2021 - vyvěšeno 27.10.2021

Pozvánka na zasedání zástupců MZ - vyvěšeno 27.10.2021

Návrh rozpočtu MZ na rok 2022 - vyvěšeno 27.10.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZ na rok 2023-2027 - vyvěšeno 27.10.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2021 - vyvěšeno 1.11.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - listopad 2021 - vyvěšeno 17.11.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - vyvěšeno 17.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2025 - vyvěšeno 17.11.2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021 - vyvěšeno 17.11.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2021 - vyvěšeno 29.11.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů MZ-2021 - vyvěšeno 8.12.2021

Schválený rozpočet MZ na rok 2022 - vyvěšeno 8.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu MZ na rok 2023-2027 - vyvěšeno 8.12.2021

Rozpočtové opatření MZ č. 2/2021 - vyvěšeno 8.12.2021

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyvěšeno 8.12.2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021 - vyvěšeno 22.12.2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021 - vyvěšeno 22.12.2021

Rozpočet obce pro rok 2022 - vyvěšeno 22.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022-2025 - vyvěšeno 22.12.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva - prosinec 2021 - vyvěšeno 29.12.2021

Rozpočtové opatření č. 13/2021 - vyvěšeno 19.1.2022

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.